شل و لق شدن ایمپلنت ؛ رایج ترین مشکل روش های قدیمی کاشت

دلایل زیادی باعث می شوند که هر انسانی در طول زندگی خود یک یا چند دندان خود را از دست بدهد و تحمل از دست دادن دندان نیز بسیار سخت است . مشکلاتی که با خالی ماندن فضایی ما بین دندان ها ایجاد می شود از تلفظ اشتباه برخی واژه ها که بدون کمک دندان امکان پذیر نیست